IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource รายครั้ง

ระบบไอทีมีปัญหา..เรียกใช้ “ดีไอทีซี”

บริการ IT Outsource รูปแบบ Ticket รายครั้ง!

IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource รายครั้ง

แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
แก้ไขปัญหาการใช้งานเน็ตเวิร์ก
แก้ไขปัญหาการใช้งานเซิร์ฟเวอร์

IT Support by Ticket

บริการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ก และเซิร์ฟเวอร์ แบบรายครั้ง มาตรฐานระดับสากล

โดยทีมงานวิศวกรคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ก ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี

DITC ดีไอทีซี IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource

Computer
Troubleshooting

แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Helpdesk ผ่านทาง Remote & Call Service

Pricing
DITC ดีไอทีซี IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource

Network
Troubleshooting

แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ การทำงานของระบบเน็ตเวิร์กและอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง Remote & Call Service

Pricing
IT Support Outsource ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบไอที IT Outsource

Server
Troubleshooting

แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานโปรแกรม และกำหนดสิทธิ์ต่างๆ ผ่านทาง Remote & Call Service

Pricing

ทำไมต้องเลือกเรา?

IT Standard
ให้บริการภายใต้ IT Audit Standard ที่เป็นมาตรฐานสากล

Fast Service
ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและหายขาด

Trustworthy Services
ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้วิถีธรรมนิติ

IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource รายครั้ง

Certificates

DiTC ยังได้รับการรับรองคุณภาพการดำเนินงานจากสถาบันระดับโลก ตามมาตรฐานสากล

IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource
IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource

องค์กรชั้นนำที่ไว้ใจเลือกใช้บริการจากเรา

อัตราค่าบริการแบบรายครั้ง

Computer Troubleshooting
750
ราคาเริ่มต้น
Remote Service
1 เคสปัญหา/ครั้ง
ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 1 ชม.
ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
จองด่วน
Network Troubleshooting
1,000
ราคาเริ่มต้น
Remote Service
1 เคสปัญหา/ครั้ง
ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 1 ชม.
ไม่รวมค่าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
จองด่วน
Server Troubleshooting
2,500
ราคาเริ่มต้น
Remote Service
1 เคสปัญหา/ครั้ง
ระยะเวลาแก้ปัญหาไม่เกิน 1 ชม.
ไม่รวมค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
จองด่วน

ราคายังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรณีจำเป็นต้องเดินทางไปให้บริการยังสถานที่หรือสำนักงานของลูกค้า On-Site
การใช้บริการแบบรายครั้ง Ticket ต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อน เท่านั้น!

หมายเหตุ

  1. กรณีระยะเวลาให้บริการ เกินกว่า 1 ชั่วโมง (ไม่เกิน 2 ชั่วโมง) อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของทางลูกค้า บริษัทฯ ขอคิดค่าบริการเพิ่ม 50% จากอัตราค่าบริการตามแพ็คเกจ
  2. กรณีระยะเวลาให้บริการ เกินกว่า 2 ชั่วโมง (ไม่เกิน 3 ชั่วโมง) อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของทางลูกค้า บริษัทฯ ขอคิดค่าบริการเพิ่ม 100% จากอัตราค่าบริการตามแพ็คเกจ

ขั้นตอนการให้บริการ

ติดต่อเรา

ลูกค้าติดต่อแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และไอที พร้อมระบุวันที่และเวลาที่ต้องการรับบริการ

วิเคราะห์ปัญหา

ทีมดีไอทีซีวิเคราะห์ปัญหาคอมพิวเตอร์และไอที พร้อมประเมิน Package บริการ และวางแผนแนวทางการแก้ไข

ดำเนินงาน

ดำเนินการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และไอทีแบบ Online Remote Services ตามวันและเวลาที่ลูกค้านัดหมายไว้

รายงาน

รายงานผลการแก้ไขปัญหา และแนะนำแนวทางป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ำ พร้อมรับฟีดแบคความพึงพอใจจากลูกค้า

DITC ดีไอทีซี IT Support Outsource ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบไอที IT Outsource

IT Support Outsource

บริการดูแลคอมพิวเตอร์และไอทีรายเดือน

  • บริหารจัดการระบบไอทีแบบ Preventive Maintenance
  • ช่วยวางแผนการเลือกระบบไอทีที่เหมาะกับธุรกิจ
  • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่า 10 ปี
  • ลดต้นทุนการจ้างพนักงานประจำ
  • เคลียร์ชัดทุกข้อสงสัย แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

มั่นใจได้..ในคุณภาพ

ดีไอทีซี ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านวิชาชีพซึ่งเป็นที่เชื่อถือมายาวนานถึง 74 ปี เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความไว้วางใจของลูกค้า เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด

ครบ..จบในที่เดียว

เรามีบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายสามารถเข้าถึงบริการด้านไอทีได้อย่างง่ายดาย ครบวงจรและงานจบในที่เดียว

เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

เรามีความเชี่ยวชาญด้านการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ตอบโจทย์ธุรกิจในปัจจุบัน

บริการที่เชื่อถือได้

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยความพร้อมทั้งด้านบุคคากร, ทรัพยากร และระบบบริหารติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

Call Center DITC ดีไอทีซี IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource

ขอใบเสนอราคา แพ็คเกจรายเดือน