Tag Archives: การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

ไขข้อข้องใจ Log File คืออะไร? ทำไมร้านกาแฟต้องจัดเก็บข้อมูล ตาม พ.ร.บ. คอมฯ

การจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) หรือเรียกอีกแบบว่า การเก็บข้อมูลการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต คือ