เลือกทำ E-tax invoice เลือกที่ ธรรมนิติ

e-Tax Invoice ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ DITC

บริการ e-Tax Invoice & e-Receipt

เราให้บริการตั้งแต่การเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีภายในของลูกค้า และส่งข้อมูลใบกำกับภาษีออกมาในรูปแบบใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมีการลงลายเซ็นรับรอง (Digital signature) เพื่อยืนยันเอกสาร และทำการส่งข้อมูล
ไปยังกรมสรรพากร และลูกค้าของท่าน ตลอดจนเก็บเข้าฐานข้อมูล (Database) เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นและไม่สูญหาย

บริการขึ้นทะเบียน e-Tax invoice

 • บริการขึ้นทะเบียน บอ.01 กับกรมสรรพากร
 • บริการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (CA)
 • บริการฝากใบรับรอง Signing CA บนระบบ HSM ตามมาตรฐานความปลอดภัย FIPS 140-2 Level 3

บริการส่งข้อมูล e-Tax invoice

 • บริการจัดทำเอกสารในรูปแบบ PDF/A-3 และนำส่งข้อมูลผ่านอีเมล
 • บริการนำส่งข้อมูลไปยังกรมสรรพากรผ่านช่องทาง Services Provider ตามที่สรรพากรกำหนด
 • บริการจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Storage ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย ISO 20718
 • บริการ Web Portal Document Management (Dashboard Monitoring) ในการสืบค้นเอกสาร หรือตรวจสอบสำเนา
 • สรุปรายงานด้านเทคนิคและตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชี-ภาษี (Log Report)

บริการพัฒนา API เชื่อมต่อระบบ e-Tax Invoice

 • พัฒนาระบบแปลงข้อมูลการออกใบกำกับภาษี ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่ Service provider กำหนด
 • พัฒนาระบบรับ-ส่งข้อมูล e-Tax invoice เชื่อมต่อกับ Service provider
 • พัฒนาระบบนำส่งข้อมูล Log e-tax invoice เชื่อมต่อกับ Service provider

บริการออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มใบกำกับภาษี

 • ออกแบบแบบฟอร์มใบกำกับภาษีในรูปแบบที่กำหนด
 • พัฒนาใบกำกับภาษีให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด

รับทำระบบ e-Tax Invoice ตั้งแต่ต้นจนจบ ครบในที่เดียว

ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ

ไม่ต้องคีย์ข้อมูลเอง

เชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมบัญชีได้

ส่งข้อมูลถูกต้องไม่ผิดพลาด

ขั้นตอนการใช้บริการ

เลือกแพ็กเกจในการใช้งาน
และชำระเงิน

ข้อมูลเอกสารการสมัคร
e-Tax Invoice

พัฒนาและเชื่อมต่อ
ระบบโปรแกรมบัญชี

พร้อมใช้งานระบบ
e-Tax

เลือกใช้บริการกับธรรมนิติ ได้ครบ จบ มั่นใจ

API CONNECT

เชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชีเดิมได้
ไม่ต้องเปลี่ยนระบบใหม่

SAVE COST

ประหยัดต้นทุนกว่าถึง 80% เทียบกับการส่งแบบกระดาษอย่างเดิม

TRUSTED SERVICE

ได้รับการรับรองถูกต้อง
ตามกฎกรมสรรพากร

HIGH SECURITY

ระบบความปลอดภัยข้อมูล
ได้มาตรฐานสากล

DASHBOARD

มีหน้าสรุปรายงานการออกบิล
เรียกดูแบบเรียลไทม์

REPORT

เรียกรายงานการออกบิล
ในแต่ละประเภทได้

LOG

เก็บประวัติการดำเนินงาน
และสืบค้นได้

RESEND

ส่งใบบิลซ้ำได้
กรณีหายหรือไม่ได้รับ

อัตราค่าบริการ

คิดตามจำนวนที่ transaction ที่ใช้งานเก็บค่าบริการเป็นรายเดือน ยืดหยุ่นสูง

S

600.-

3 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 200 ธุรกรรม/เดือน
 • 5 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

M

1,400.-

2.8 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 500 ธุรกรรม/เดือน
 • 5 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

L

2,000.-

2 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 1,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 5 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

XL

4,800.-

1.6 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 3,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 10 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

VIP

7,000.-

1.4 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 5,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 10 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

VIP

13,000.-

1.3 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 10,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 20 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

S

600.-

3 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 200 ธุรกรรม/เดือน
 • 5 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

M

1,400.-

2.8 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 500 ธุรกรรม/เดือน
 • 5 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

L

2,000.-

2 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 1,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 5 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

XL

4,800.-

1.6 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 3,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 10 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

VIP

7,000.-

1.4 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 5,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 10 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

VIP

13,000.-

1.3 บาท / ธุรกรรม

 • น้อยกว่า 10,000 ธุรกรรม/เดือน
 • 20 GB พื้นที่เก็บข้อมูล
 • 1 ปี ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
 • 1 เทมเพลตมาตรฐาน
 • ดูแลระบบตลอดอายุสัญญา

สั่งซื้อ

ค่าบริการ API เชื่อมต่อโปรแกรมบัญชี

เชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมบัญชีให้รับส่งข้อมูล E-TAX INVOICE อัตโนมัติ

Business

 • โปรแกรมบัญชีขนาดเล็ก-กลาง
 • API เชื่อมต่อระบบโปรแกรมบัญชีดึงข้อมูลอัตโนมัติ
 • 1 custom template
 • ขึ้นทะเบียน บอ.01

เริ่มต้น 39,000 บาท

Enterprise

 • โปรแกรมบัญชีขนาดใหญ่ (ERP)
 • API เชื่อมต่อระบบโปรแกรมบัญชีดึงข้อมูลอัตโนมัติ
 • 2 custom template
 • ขึ้นทะเบียน บอ.01

เริ่มต้น 90,000 บาท

FAQ_E-Tax