Category Archives: Uncategorized

นับถอยหลังสู่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4

เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ลดลงครึ่งหนึ่งที่จะพลิกโฉมตลาด