Category Archives: ข่าวสารและกิจกรรม

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 9) ให้แก่ชุมชนสุขสันต์ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด (บริษัทในเครือธรรมนิติ) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ธรรมนิติ จัดบรรยาย Tech Talk เรื่อง “ซื้อ-ขาย – จ่าย-รับ ในยุค 2020 ที่คุณต้องรู้”

DITC ดีไอทีซี IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ธรรมนิติ จัดบรรยาย Tech Talk เรื่อง “ซื้อ/ขาย – จ่าย/รับ ในยุค 2020 ที่คุณต้องรู้” โดย คุณเมธวัจน์ วงศ์วรีย์กร

Industry update ส่งท้ายปี โดยตัวแทนคณะ Dharmniti young executive 1 – 3

DITC ดีไอทีซี IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ธรรมนิติจัดกิจกรรม Industry update ครั้งที่ 3 โดยตัวแทนคณะ Dharmniti young executive