7 เรื่องที่ CEO ต้องรู้! Save Cost อย่างไร ให้ได้ระบบไอทีที่ดี

เมื่อพูดถึงการบริหารจัดการทรัพยากรทางไอทีในองค์กร  CEO ควรมีความเข้าใจเรื่องนี้อย่างละเอียดและรอบคอบ เพราะการจะลงทุนในระบบไอทีต้องใช้งบประมาณที่สูง ดังนั้น CEO จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการต้นทุนด้านไอทีอย่างรอบคอบ เพื่อให้ระบบไอทีทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทุน และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด

 

7 เรื่องที่ CEO ต้องรู้! เพื่อประหยัดต้นทุนด้านไอที


1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ

การวางแผนและกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้รู้ว่าต้องใช้งานระบบไอทีรูปแบบไหนบ้าง และนำไปสู่การสามารถเลือกใช้ทรัพยากรทางไอทีเท่าที่จำเป็น เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ และลดความซ้ำซ้อนที่ไม่จำเป็นในการลงทุนทางไอที


2. เข้าใจต้นทุนระบบไอทีทั้งหมด

หนึ่งขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยประหยัดต้นทุนด้านไอที คือ การทำความเข้าใจต้นทุนทั้งหมดของระบบไอที ตั้งแต่ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าฮาร์ดแวร์ ค่าอุปกรณ์เครือข่าย ค่าบำรุงรักษา ค่าพลังงาน และค่าบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยควรทำการประเมินต้นทุนอย่างละเอียดและรอบคอบ เพื่อให้ทราบถึงจุดที่สามารถนำไปสู่การปรับลดต้นทุนได้


3. ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนด้านไอทีได้ เช่น การใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเพื่อช่วยลดภาระงานของพนักงาน


4. ใช้ระบบการจัดการทรัพยากรไอที (IT Asset Management)

ระบบการจัดการทรัพยากรไอทีจะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและจัดการทรัพยากรไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนด้านไอทีได้ เช่น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซ้ำซ้อน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไอทีที่มีอยู่อย่างเต็มที่


5. จัดหาบริการไอทีจากภายนอก (IT Outsource) 

การจัดหาบริการไอทีจากภายนอกอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนด้านไอที โดยองค์กรสามารถจ้างผู้ให้บริการภายนอกเป็นผู้ดูแลระบบไอทีทั้งหมด หรือจ้างผู้ให้บริการภายนอกเฉพาะงานบางประเภท เช่น งานบำรุงรักษาระบบ งานรักษาความปลอดภัย หรืองานวิศวกรรมระบบ


6. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านไอที

ความปลอดภัยด้านไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม โดยองค์กรควรให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยระบบไอทีอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งอาจทำให้องค์กรต้องสูญเสียข้อมูลและค่าใช้จ่ายสูง


7. ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้องค์กรสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรไอที และสามารถปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนด้านไอทีให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

 

การประหยัดต้นทุนด้านไอทีเป็นเรื่องที่ CEO ต้องให้ความสำคัญ โดยควรทำความเข้าใจต้นทุนทั้งหมดของระบบไอที เลือกใช้เทคโนโลยีและบริการไอทีจากภายนอกที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ระบบไอทีที่ดีและคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุดมีปัญหาไอทีอะไรให้ช่วยไหม “ทักได้นะ”

———————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎️ 02-555-0999

📲 LINE ID : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB