ยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice VS ยื่นภาษีด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างไร?

e-Tax Invoice

การยื่นภาษีเป็นกระบวนการที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจการของธุรกิจ และปัจจุบันกรมสรรพากรมีช่องทางการยื่นภาษีให้ผู้ประกอบการเลือกใช้หลากหลายช่องทาง โดยในบทความนี้ DiTC จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice กับการยื่นภาษีที่สำนักงานกรมสรรพากรด้วยตนเองนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร และคุณควรเลือกยื่นภาษีแบบไหน

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

การยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice

การยื่นภาษีกับกรมสรรพากรด้วยตนเอง

ความแตกต่างระหว่างการยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice กับการยื่นกับกรมสรรพากรด้วยตนเอง

 

 

การยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice กับการยื่นด้วยตนเอง มีลักษณะอย่างไร?

 

การยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice

การยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice เป็นการยื่นภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ซึ่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์นี้จะมีรูปแบบและข้อมูลเหมือนกับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ แต่จะถูกบันทึกและเก็บรักษาไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรแทน

 

ข้อดีของการยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice

 • สะดวกและรวดเร็วกว่า เนื่องจากสามารถยื่นภาษีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ปลอดภัยกว่า เนื่องจากข้อมูลจะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร
 • ประหยัดต้นทุนกว่า เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าเดินทางและค่าธรรมเนียมในการยื่นภาษี

 

ข้อควรระวังในการยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice

 • เอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ต้องมาจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้มาตรฐาน
 • ต้องมีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในการยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice

 

การยื่นภาษีกับกรมสรรพากรด้วยตนเอง

การยื่นภาษีกับกรมสรรพากรด้วยตนเองเป็นการยื่นภาษีแบบกระดาษ โดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทำและนำใบกำกับภาษีแบบกระดาษไปยื่นต่อกรมสรรพากรประจำพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 

ข้อดีของการยื่นขอคืนภาษีด้วยตนเอง

 • ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
 • สามารถยื่นเอกสารได้ทุกประเภท รวมถึงเอกสารที่ไม่ใช่ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)

 

ข้อควรระวังในการยื่นขอคืนภาษีด้วยตนเอง

 • ไม่สะดวก ใช้เวลานาน ต้องเดินทางไปที่สำนักงานสรรพากร
 • อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเอกสาร
 • เสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร

 

ความแตกต่างระหว่างการยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice กับการยื่นกับกรมสรรพากรด้วยตนเอง

การขอคืนภาษี ยื่นขอคืนภาษีผ่านระบบ e-Tax Invoice

 

การยื่นภาษีผ่านระบบ e-Tax invoice เป็นช่องทางการยื่นภาษีที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการยื่นกับกรมสรรพากรด้วยตัวเอง ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มควรพิจารณาถึงความสะดวกและความปลอดภัยในการยื่นภาษีเพื่อเลือกช่องทางที่เหมาะสมกับตนเอง

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นอย่างมาก โดยช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่สนใจใช้งานระบบดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร

โทรศัพท์ : 0 2555 0999

LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB

Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc 

Website :  www.ditc.co.th