บอกต่อได้ให้เจ้านายว้าว…How to จัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource ดีๆ ต้องทำอย่างไร?

บอกต่อได้ให้เจ้านายว้าว...How to จัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource ดีๆ ต้องทำอย่างไร?

การจัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ โดยการทำ Outsourcing ให้ถูกต้อง มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการวางแผนและการดำเนินงานที่รอบคอบ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรที่ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างบุคลากรด้านไอทีประจำ ในบทความนี้ DiTC นำขั้นตอนและแนวทางในการเลือกบริษัท IT Outsource ดีๆ มาฝากกันค่ะ

 

How to จัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource

การจัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource ที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีขั้นตอนและการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บริษัทผู้รับจ้างที่เชี่ยวชาญ และสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้


1. กำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กร

สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource คือการกำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรให้ชัดเจนว่าต้องการใช้บริการอะไร ต้องการแก้ปัญหาอะไร และต้องการผลลัพธ์อย่างไร การกำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถคัดเลือกบริษัท IT Outsource ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้


2. ศึกษาข้อมูลบริษัท IT Outsource

เมื่อกำหนดความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการศึกษาข้อมูลบริษัท IT Outsource ที่มีอยู่ในตลาด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ราคา ระยะเวลาการรับประกัน เงื่อนไขการให้บริการ


3. ประเมินข้อเสนอของบริษัท IT Outsource

จัดซื้อจัดจ้าง สามารถเปรียบเทียบรายละเอียดบริการของบริษัท IT Outsource ซึ่งจะมีข้อเสนอต่างๆ เพื่อคัดเลือกบริษัทที่ต้องโจทย์มากที่สุด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ราคา ระยะเวลาการรับประกัน เงื่อนไขการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของบริษัท


4. เลือกบริษัท IT Outsource

การเลือกบริษัท IT Outsource พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ราคา ระยะเวลาการรับประกัน เงื่อนไขการให้บริการ ความน่าเชื่อถือของบริษัท และอื่นๆ อีกมากมาย


5. ทำสัญญาและระบุ SLA (Service Level Agreement)

การทำสัญญาเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อระบุข้อตกลงระหว่างฝ่ายที่จัดซื้อและบริษัท IT Outsource ให้เป็นที่เข้าใจกัน และให้ความชัดเจนเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ทำให้มีความโปร่งใส ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการระบุ Service Level Agreement (SLA) เพื่อกำหนดระดับการบริการที่บริษัท IT Outsource ต้องให้ และการวัดผลประสิทธิภาพของบริการ
 


เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource

  • ในกรณีที่องค์กรต้องการใช้บริการ IT Outsource ที่มีความซับซ้อน หรือต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจน ควรจ้างที่ปรึกษาด้าน IT มาช่วยในการคัดเลือกบริษัท IT Outsource
  • ควรมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท IT Outsource อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าบริษัท IT Outsource นั้นสามารถให้บริการได้ตามที่ตกลงไว้หรือไม่
  • ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource องค์กรควรมีการสื่อสารกับบริษัท IT Outsource อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน

 

หากองค์กรสามารถปฏิบัติตามแนวทางข้างต้นได้ ก็จะสามารถจัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource ดีๆ ให้กับองค์กรได้ ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

การจัดซื้อจัดจ้าง IT Outsource ที่ดีนั้น นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้ว ยังช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงบุคลากรด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น การพิจารณาเลือกบริษัท IT Outsource ดีๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรไม่ควรมองข้าม เพื่อผลลัพธ์ในงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด…มีปัญหาไอทีอะไรให้ช่วยไหม “ทักได้นะ”

———————————-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎️ 02-555-0999

📲 LINE ID : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB