ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ VS ใบกำกับภาษีทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบกำกับภาษีทั่วไป (ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ) คือเอกสารทางการเงินสำคัญที่จำเป็นสำหรับธุรกิจและกิจกรรมการเงิน แต่ทั้ง 2 แบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และจะเลือกใช้แบบไหนที่ทำให้ชีวิตคุณง่ายและสะดวกมากขึ้น? DiTC ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร มีคำตอบมาฝากค่ะ

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไป แตกต่างกันอย่างไร?

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์(e-Tax Invoice) และ ใบกำกับภาษีทั่วไป (Paper Invoice) เป็นเอกสารหลักฐานทางภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการ และจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระ โดยความแตกต่างระหว่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไปเปรียบเทียบได้ ดังนี้

 

ความแตกต่างระหว่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไป

ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไป

 

อธิบายความแตกต่างระหว่างใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไปจากตาราง

1. รูปแบบ

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งหรือรับผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
 • ใบกำกับภาษีทั่วไป เป็นเอกสารกระดาษที่พิมพ์ออกมา

 

2. การลงลายมือชื่อ

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล ซึ่งเป็นเปรียบเสมือนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อป้องกันไม่ให้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ถูกปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้
 • ใบกำกับภาษีทั่วไป มีการลงลายมือชื่อด้วยปากกา ซึ่งอาจทำให้ใบกำกับภาษีทั่วไปถูกปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้
 •  

3. ระบบรักษาความปลอดภัย

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม เช่น ระบบการเข้ารหัสข้อมูล ระบบตรวจสอบสิทธิ์ และระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ใบกำกับภาษีทั่วไป มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ขึ้นอยู่กับผู้ออกใบกำกับภาษี ซึ่งอาจไม่เข้มงวดเท่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์
  •  

4. การตรวจสอบข้อมูล

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไปสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า
 • ใบกำกับภาษีทั่วไป เป็นการตรวจสอบข้อมูลผ่านเอกสารกระดาษ
  •  

5. การบันทึกข้อมูล

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์บันทึกข้อมูลในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้
 • ใบกำกับภาษีทั่วไป บันทึกข้อมูลในเอกสารกระดาษ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือถูกทำลายได้
  •  

6. ระยะเวลาการเก็บรักษา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไปต้องเก็บรักษาอย่างน้อย 5 ปี

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บรักษาในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ตลอดอายุภาษี ซึ่งสะดวกและประหยัดพื้นที่กว่า
 • ใบกำกับภาษีทั่วไป เก็บรักษาในเอกสารกระดาษ อย่างน้อย 5 ปี

 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กับ ใบกำกับภาษีทั่วไป เลือกแบบไหนทำให้ชีวิตง่ายขึ้น?

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไป ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน ดังนี้

 

ข้อดี – ข้อเสียของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 • ข้อดี สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดต้นทุน ประหยัดพื้นที่
 • ข้อเสีย ต้องใช้อุปกรณ์และระบบที่รองรับ

 

ข้อดี – ข้อเสียของใบกำกับภาษีทั่วไป

 • ข้อดี ใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และระบบที่รองรับ
 • ข้อเสีย ไม่สะดวก รวดเร็วเท่าใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ มีโอกาสสูญหายหรือถูกปลอมแปลง

 

สรุปการเลือกใช้งานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

 • สำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที ไม่ต้องรอพิมพ์เอกสารกระดาษ ช่วยลดต้นทุน ประหยัดพื้นที่ และปลอดภัยจากการปลอมแปลง
 • สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานง่าย ใบกำกับภาษีทั่วไปเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า เนื่องจากใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และระบบที่รองรับ

 

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบกำกับภาษีทั่วไป ต่างก็มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน หากต้องการความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวเลือกที่ดีกว่า

ดังนั้น ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt จึงเป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นอย่างมาก โดยช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่สนใจใช้งานระบบดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th