5 ความปลอดภัยที่คุณจะได้รับเมื่อใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

e-Tax Invoice & e-Receipt

การใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงินในงานทางบัญชีและการเงิน แต่ยังมีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินอย่างมหาศาลด้วย ดังนั้นในบทความนี้ DiTC ขอนำเสนอ 5 ความปลอดภัยที่คุณจะได้รับเมื่อใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

5 ความปลอดภัยเมื่อใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ข้อควรระวังในการใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

5 ความปลอดภัยเมื่อใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ ต่างหันมาใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt กันมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวก และมีประสิทธิภาพในการทำงาน อย่างไรก็ตาม หลายคนอาจกังวลว่าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt นั้นปลอดภัยหรือไม่ ดังนั้นต่อไปนี้คือ ความปลอดภัยของระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ทำให้คุณมั่นใจ

 

1. ป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จะมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ซึ่งเป็นเหมือนลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลได้

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คือเทคโนโลยีที่ใช้ยืนยันตัวตนและการรับรองข้อความหรือเอกสารดิจิทัลที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย โดยใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสเพื่อสร้างลายมือชื่อดิจิทัล ซึ่งจะเชื่อมโยงกับข้อความหรือเอกสารดิจิทัลที่ถูกส่งจะไม่สามารถลบออกได้ และทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่าลายมือชื่อดิจิทัลนั้นมาจากผู้สร้างลายมือชื่อดิจิทัลจริงหรือไม่

 

ประโยชน์ของลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

 • ช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารดิจิทัล
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อความหรือเอกสารดิจิทัล
 • ใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ส่ง
 • ป้องกันการปลอมแปลงข้อความหรือเอกสารดิจิทัล
 • ใช้เพื่อเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ตัวอย่างการใช้ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)สมมติว่า นาย A เป็นผู้ขายสินค้าให้กับนาย B โดยออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับนาย B หากนาย C พยายามปลอมแปลงใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ของนาย A โดยเปลี่ยนข้อมูลในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ นาย C จะต้องสามารถถอดรหัสลายมือชื่อดิจิทัลของนาย A ได้ ซึ่งทำได้ยากมาก เนื่องจากคีย์ส่วนตัวของนาย A นั้นเก็บเป็นความลับ

 

2. ป้องกันข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลสูญหายหรือถูกโจรกรรม เช่น

1) ระบบการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption)

ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นสามารถอ่านข้อมูลได้หากข้อมูลถูกขโมยหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

2) ระบบตรวจสอบสิทธิ์ (Authentication)ใช้ในการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3) ระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต (Authorization)

ใช้ในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ใช้แต่ละราย

 

3. ตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวด

e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) จะถูกตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มงวดโดยกรมสรรพากร เพื่อป้องกันไม่ให้ e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) ที่ปลอมแปลงหรือแก้ไขข้อมูลถูกนำส่งกรมสรรพากร

กรมสรรพากรมีระบบการตรวจสอบข้อมูล e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์) อย่างเข้มงวด โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการช่วยตรวจสอบข้อมูล เช่น

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • การตรวจสอบรูปแบบของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์
 • การตรวจสอบความซ้ำซ้อนของใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

 

ตัวอย่างตรวจสอบข้อมูลของกรมสรรพากรหากใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลของสินค้าหรือบริการไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือข้อมูลของผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ถูกต้อง กรมสรรพากรจะทำการยกเลิกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์นั้น

 

4. มีระบบติดตามข้อมูลย้อนกลับได้

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์มีระบบติดตามข้อมูลย้อนกลับได้ ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดปัญหาขึ้น เช่น

 • ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยผู้ขาย
 • ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่รับโดยผู้ซื้อ
 • ตรวจสอบข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นต่อกรมสรรพากร
 

5. เป็นไปตามมาตรฐานสากล

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบมีความน่าเชื่อถือและปลอดภัย สามารถให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจว่าข้อมูลสารสนเทศได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามต่างๆ

 

ข้อควรระวังในการใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

แม้ว่าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt นั้นมีความปลอดภัยสูง แต่ผู้ใช้งานก็ควรระมัดระวังในการใช้งานด้วยเช่นกัน ดังนี้

 • ควรใช้รหัสผ่านที่แข็งแรงและซับซ้อน
 • ควรอัปเดตระบบซอฟต์แวร์อยู่เสมอ
 • ควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและมัลแวร์
 • ควรสำรองข้อมูลไว้อย่างสม่ำเสมอ

 

หากปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้แล้ว จะช่วยให้การใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt นั้นปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เป็นอย่างมาก โดยช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่สนใจใช้งานระบบดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th