Tag Archives: problem

รู้หรือไม่ ! ปัญหา IT ที่พบบ่อยในองค์กรมีอะไรบ้าง?

เมื่อการทำงานในปัจจุบันเกี่ยวกับข้องกับเทคโนโลยี สิ่งที่หลายองค์กรต้องเผชิญคงหนีไม่พ้นปัญหาไอที แล้วจะมีวิธีไหนบ้างที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้