ธรรมนิติ จัดบรรยาย Tech Talk เรื่อง “ซื้อ-ขาย – จ่าย-รับ ในยุค 2020 ที่คุณต้องรู้”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ธรรมนิติ จัดบรรยาย Tech Talk เรื่อง “ซื้อ/ขาย – จ่าย/รับ ในยุค 2020 ที่คุณต้องรู้” โดย คุณเมธวัจน์ วงศ์วรีย์กร Marketing Manager บริษัท ดีไอทีซี จำกัด

โดยการบรรยายในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้ เรื่องซื้อ / ขาย – จ่าย / รับ ในรูปแบบ New normal เทคโนโลยีการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และช่องทางขายของที่มาแรงที่สุดในปีนี้ พร้อมทั้งความรู้เรื่องเงินดิจิตอลที่จะช่วยให้การซื้อขายสะดวกขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และในชีวิตประจำวันได้ต่อไป