ทำไม Cryptocurrency ถึงมีมูลค่าและเป็นทางเลือกของนักลงทุนยุคใหม่?

คำถามคาใจหลายๆ คน นอกจากประเด็นความเป็นมาและการทำงานของ Cryptocurrency ที่ DiTC ได้สรุปไว้ในบทความเรื่อง Cryptocurrency คืออะไร  แล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับประเภทของเหรียญ Cryptocurrency และที่มาของมูลค่าเหรียญว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร รวมถึงปัจจัยอะไรที่ทำให้นักลงทุนทั้งผู้ที่คร่ำหวอดวงการมานานและมือใหม่หัดขุดและหัดเทรด อยากก้าวเข้ามาลงทุน บทความนี้มีคำตอบให้แล้ว ตามไปดูพร้อมๆ กันเลย

เหรียญ Cryptocurrency มีกี่ประเภท?

เหรียญ Cryptocurrency มีหลายประเภท โดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 • Bitcoin (BTC) เป็นเหรียญ Cryptocurrency แรกที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด
 • Altcoins เหรียญ Cryptocurrency ที่ไม่ใช่ Bitcoin อื่นๆ เช่น Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH)
 • Security Tokens เป็นเหรียญที่อ้างอิงถึงสิทธิ์ในการครอบครองหรือการลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์อื่นๆ
 • Utility Tokens เป็นเหรียญที่ใช้เป็นเครื่องมือในการใช้งานบริการหรือแพลตฟอร์มบน Blockchain เช่น Golem (GNT), Augur (REP)
 • Payment Tokens เหรียญที่ใช้ในการชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Tether (USDT), TrueUSD (TUSD), Dai (DAI)
 • Stablecoins เป็นเหรียญที่ผูกกับสินทรัพย์หรือสกุลเงินเพื่อเพิ่มความเสถียรและคงที่ เช่น USD Coin (USDC), Paxos Standard (PAX), Binance USD (BUSD)
 • Non-Fungible Tokens (NFTs) เป็นเหรียญที่ใช้ในการแทนความเป็นเอกลักษณ์ หรือการถือสิทธิ์ในสิ่งของที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับสิ่งอื่นๆ ได้ เช่น CryptoKitties, CryptoPunks
 • Decentralized Finance (DeFi) Tokens – เป็นเหรียญที่ใช้ในโครงการ DeFi เพื่อสนับสนุนการใช้งานแพลตฟอร์ม DeFi ต่างๆ

ปัจจัยอะไรที่ทำให้เหรียญ Cryptocurrency มีมูลค่า?

Cryptocurrency ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างสกุลเงินดิจิทัล ซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่รับชำระเงินประเภทนี้ รวมถึงใช้เก็บเพื่อเพิ่มมูลค่า หรือลงทุนเพื่อเก็งกำไร แต่การที่ Cryptocurrency จะมีมูลค่าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้นั้นมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลค่าของ Cryptocurrency ได้แก่

 • ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ใช้ที่เห็นถึงคุณค่าของ Cryptocurrency สามารถส่งผลต่อมูลค่าได้โดยตรง
 • ความสามารถในการนำไปใช้ โดย Cryptocurrency ที่มีความสามารถในการนำไปใช้จริง เช่น การใช้ Bitcoin ในการชำระเงินหรือการซื้อขายสินค้าออนไลน์ อาจส่งผลต่อมูลค่า
 • สภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกหรือประเทศ ย่อมมีผลต่อมูลค่าของ Cryptocurrency โดยตรง
 • การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและความปลอดภัยที่ดี จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือและมูลค่าของ Cryptocurrency ได้
 • ความเข้มแข็งของระบบด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
 • การตลาดที่ดีสามารถสร้างความสนใจและเชื่อมั่นให้กับ Cryptocurrency ได้
 • ปริมาณการซื้อขาย หรืออุปสงค์-อุปทาน ซึ่ง Cryptocurrency ก็เหมือนกับสินทรัพย์อื่นๆ หรือทองคำ ที่มูลค่าจะสูงหรือต่ำย่อมต้องได้รับอิทธิพลจากอุปสงค์และอุปทาน โดยหากมีอุปสงค์หรือความต้องการสูง ในขณะที่อุปทานมีจำกัด มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลก็มีโอกาสเพิ่มขึ้น
 • จำนวนของสกุลเงินดิจิทัลบางสกุลมีจำกัด ก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ ตัวอย่างเช่น Bitcoin มีอุปทานสูงสุด 21 ล้านเหรียญ จึงเป็นสินทรัพย์ที่หายากและอาจเพิ่มมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไป

ทำไมนักลงทุนจึงหันมาลงทุนใน Cryptocurrency?

 • Cryptocurrency ถือเป็นตลาดระดับโลก เพราะสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ นั้น ทำงานผ่านเครือข่ายบล็อกเชน ที่ไม่ว่าใครก็สามารถเข้ามาลงทุนได้จากทุกที่ทุกเวลา
 • สกุลเงินที่มีใช้ในแต่ละประเทศยังมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ เช่น ปริมาณการผลิตและมูลค่าถูกกำหนดหรือถูกควบคุมไว้ ทำให้ผู้คนเริ่มมองหาทางเลือกใหม่อย่าง Cryptocurrency ซึ่งเข้าถึงได้ง่าย และไม่มีข้อจำกัดในหลายๆ ด้าน ขณะเดียวกันก็มีความสะดวกและมีความปลอดภัยสูง
 • Cryptocurrency มีโอกาสที่มูลค่าจะเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากฟังก์ชันและจุดเด่นเฉพาะตัวของแต่ละสกุลเงินดิจิทัล บวกกับความต้องการในเหรียญชนิดนั้นๆ มีมากขึ้น

 

โดยรวมแล้วมูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลนั้นมาจากปัจจัยต่างๆ รวมกัน รวมถึงอุปสงค์และอุปทาน ประโยชน์การใช้งาน ความต้องการของตลาด ภาวะเศรษฐกิจโลก และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่จะส่งผลกับมูลค่าของ Cryptocurrency ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นมูลค่าของ Cryptocurrency อาจมีความผันผวนสูง หรืออาจมีความผันผวนอย่างรวดเร็วตามปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่นๆ

 

***บทความนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุน เป็นการทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น