คุ้มกว่าถึง 5 ต่อ หากองค์กรคุณเลือกใช้ระบบป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล (DLP)

วันนี้องค์กรคุณมีระบบป้องกันความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหลแล้วหรือยัง ถ้ายังลองมาเริ่มป้องกันภัยคุกคามข้อมูลภายใน ลดโอกาสเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล และความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชื่อเสียง พร้อมตอบโจทย์นโยบาย PDPA คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยระบบป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล หรือ Data Loss Prevention (DLP) เพื่อปกป้ององค์กรคุณจากความเสี่ยง และให้ความคุ้มกว่าถึง 5 ต่อ

5 ความคุ้มค่าเมื่อเลือกใช้ DLP

1. ข้อมูลองค์กรได้รับการป้องกันการรั่วไหลอย่างรัดกุม

ระบบป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล หรือ Data Loss Prevention (DLP) สามารถวิเคราะห์และจัดประเภทความสำคัญของข้อมูลต่างๆ พร้อมควบคุมดูแลข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในความปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลทั้งจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม นอกจากนี้ DLP ยังสามารถพัฒนาระบบการป้องกันให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้ได้ระบบการป้องกันที่เหมาะสมที่สุดกับองค์กร

2. มีการตรวจจับป้องกันภัยคุกคามข้อมูลอย่างรวดเร็ว

DLP ช่วยตรวจจับเหตุการณ์ที่ผู้เข้าถึงข้อมูลกำลังกระทำและอาจมีโอกาสทำให้ข้อมูลที่ได้รับการป้องกันนั้นเสี่ยงต่อการนำออกไปด้วยช่องทางต่างๆ เช่น e-mail, website หรือ USB ทั้งยังป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลหากมีการคัดลอก ลบ ส่งออก Print หรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้เข้าถึงนั้นไม่มีสิทธิ์ทำได้ ระบบจะมีการตรวจสอบและป้องกันการกระทำดังกล่าว พร้อมส่งรายงานแจ้งเตือนผู้ดูแลทันที

3. ป้องกันภัยจากคนภายในโดยจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

DLP ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของข้อมูลส่วนต่างๆ ได้ เช่น ข้อมูลที่เป็นความลับขั้นสุดขององค์กร อาจให้เข้าถึงได้เพียงผู้บริหารคนเดียว หรือข้อมูลบัญชี-การเงิน อาจให้สิทธินักบัญชีเข้าถึงได้ และอาจให้สิทธิ์บางคนสามารถเข้าดูแต่แก้ไขไม่ได้ หรือพนักงานทั่วไปอาจเข้าถึงข้อมูลสำคัญไม่ได้เลย
 
การจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลนี้ สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องทำคือ จำแนกความสำคัญของข้อมูลออกเป็นระดับต่างๆ แล้วลำดับความเกี่ยวข้องของบุคคลที่จะเข้าถึง จะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลองค์กรได้อย่างครอบคลุม หากข้อมูลส่วนใดเกิดความเสียหายก็สามารถหาต้นเหตุหรือผู้กระทำได้ง่ายขึ้น

4. ป้องกันการถูกโจรกรรมจากบุคคลภายนอก

DLP นอกจากช่วยจบปัญหาข้อมูลถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายในที่ไม่หวังดีแล้ว ยังมีระบบการป้องกันอย่างแน่นหนา หมดปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลจากการเข้าถึงและใช้วิธีแฮกหรือโจรกรรมจากบุคคลภายนอก ด้วยวิธีรีโมทระยะไกล เช่น TeamViewer, RDP หรือ RAdmin โดยหากมีการกระทำที่ผิดปกติ หรือระบบตรวจจับได้ว่าข้อมูลที่มีการป้องกันไว้กำลังถูกคุกคาม จะมีการแจ้งเดือนให้ผู้ดูแลข้อมูลทราบทันที ก่อนที่จะสายเกินแก้และเป็นบัญหาบานปลายภายหลัง

5. แจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลข้อมูลป้องกันภัยก่อนสายเกินแก้

DLP ไม่เพียงแต่จัดระดับความสำคัญของข้อมูลพร้อมกับระบบการป้องกันความเสียหายเท่านั้น แต่ยังมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และแจ้งเตือนทุกการกระทำที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่ได้รับการปกป้องดูแลอยู่ โดย DLP จะมีการส่งแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อมูลไปยังผู้ดูแลหรือผู้มีสิทธิ์ตัดสินใจอนุญาตหรือระงับการกระทำเกี่ยวกับข้อมูลนั้นๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยของข้อมูลก่อนสายเกินแก้

ปัจจุบันภัยคุกคามมีมาได้จากหลายช่องทางโดยเฉพาะกับองค์กรที่มีบุคคลเกี่ยวข้องหลากหลายผู้คน จึงต้องยิ่งให้ความสำคัญกับการป้องกันข้อมูลและองค์กรอย่างรอบด้าน เพราะภัยต่างๆ นั้นไม่ได้มาจากทางไซเบอร์ หรือบุคคลภายนอกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนในทั้งที่กระทำโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ก็ล้วนแต่สร้างความเสียหายกับธุรกิจได้ ดังนั้นเลือกปกป้องข้อมูลองค์กรคุณให้ปลอดภัยก่อนสายเกินแก้ตั้งแต่วันนี้ด้วย ระบบป้องกันข้อมูลองค์กรรั่วไหล (DLP)