ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คืออะไร? สำคัญกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างไร?

ลายมือชื่อดิจิทัล

การทำธุรกรรมในยุคดิจิทัล คำว่า “ลายมือชื่อดิจิทัล” หรือ Digital Signature ถือเป็นเรื่องสำคัญและมองข้ามไม่ได้ และสำหรับใครที่กำลังมองหาบริการ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องรู้นี้เป็นสิ่งที่คุณควรทำความเข้าใจ

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

 • ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คืออะไร?
 • ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มีประโยชน์อย่างไร?
 • ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ใช้กับอะไรได้บ้าง?
 • ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สำคัญอย่างไรกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ?

 

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คืออะไร?

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) คือเทคโนโลยีที่ใช้ยืนยันตัวตนและการรับรองข้อความหรือเอกสารดิจิทัลที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความปลอดภัย รวมถึงการยืนยันว่าข้อมูลที่ส่งไม่ได้ถูกแก้ไขหรือปลอมแปลงในระหว่างการส่ง โดยลายมือชื่อดิจิทัลใช้อัลกอริทึมการเข้ารหัสเพื่อสร้างลายมือชื่อดิจิทัล ซึ่งจะเชื่อมโยงกับข้อความหรือเอกสารดิจิทัลที่ถูกส่งอย่างไม่สามารถลบออกได้

ดังนั้นลายมือชื่อดิจิทัลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เนื่องจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความเสี่ยงต่อการปลอมแปลงได้ง่ายกว่าเอกสารกระดาษ การใช้ลายมือชื่อดิจิทัลจึงช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกงได้

 
 

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) มีประโยชน์อย่างไร?

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ

 1. ช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อความหรือเอกสารดิจิทัล
 2. เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของข้อความหรือเอกสารดิจิทัล
 3. ใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ส่ง
 4. ป้องกันการปลอมแปลงข้อความหรือเอกสารดิจิทัล
 5. ใช้เพื่อเซ็นสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 
 

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ใช้กับอะไรได้บ้าง?

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ถูกใช้กับงานที่หลากหลายรูปแบบ เช่น

 • การลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สัญญา ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
 • การลงนามในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบงานเอกสารออนไลน์
 • การลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์พกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
 

 

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) สำคัญอย่างไรกับระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ?

เมื่อพูดถึงการออก e-Tax Invoice & e-Receipt (ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์) ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการยืนยันว่า e-Tax Invoice & e-Receipt ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ได้ถูกปลอมแปลง ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างมั่นใจ

 

 

ลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นเทคโนโลยีสำคัญในยุคดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการฉ้อโกงได้ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจทำ e-Tax Invoice ควรเลือกบริษัทรับทำ e-tax invoice ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) และมีการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีความน่าเชื่อถือและให้บริการที่ครบวงจรทั้งการจัดทำเอกสาร การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์) และการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

 

โดยสามารถค้นหาบริษัทรับทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://etax.rd.go.th/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th