ทางลัดสู่ความสำเร็จ! 5 เทคนิคที่จัดซื้อต้องพิจารณาเมื่อเลือกใช้ IT Outsource

เทคนิคที่จัดซื้อต้องพิจารณา IT Outsource

ตัวเลือกในการใช้บริการ IT Outsource กำลังเป็นที่นิยมในองค์กรที่ต้องการสร้างความยืดหยุ่น ลดต้นทุน และสามารถแข่งขันในตลาดธุรกิจได้ ขณะที่บริการ IT Outsource มีราคาแตกต่างกันตามคุณภาพและประสบการณ์ ดังนั้นการเลือกบริษัท IT Outsource ที่เหมาะสม สามารถผลักดันให้องค์กรไปถึงเป้าหมายได้ ฝ่ายจัดซื้อต้องพิจารณาอะไรบ้าง บทความนี้จะพาไปดู 5 เทคนิคที่จัดซื้อควรพิจารณาก่อนเลือกใช้บริการ

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

5 เทคนิคที่จัดซื้อต้องพิจารณาเมื่อเลือกใช้ IT Outsource

 

5 เทคนิคที่จัดซื้อต้องพิจารณาเมื่อเลือกใช้ IT Outsource

 

1. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

สิ่งแรกที่จัดซื้อต้องพิจารณาคือ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบริษัท IT Outsource ว่ามีความเข้าใจและประสบการณ์ในการให้บริการไอทีประเภทใดบ้าง ตรงกับความต้องการและบริบทขององค์กรหรือไม่ หากบริษัท IT Outsource มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการให้บริการด้านไอทีที่ตรงกับความต้องการและบริบทขององค์กร ก็จะช่วยให้การบริการมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 

 

2. ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานของบริษัท IT Outsource มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของการบริการ IT Outsource ผู้ทำหน้าที่จัดซื้อควรพิจารณาว่าบริษัท IT Outsource มีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงกับความต้องการขององค์กรหรือไม่ ทีมงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการหรือไม่
 

 

3. แพ็กเกจราคา

แพ็กเกจราคาของบริษัท IT Outsource เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จัดซื้อต้องพิจารณา และควรเปรียบเทียบแพ็กเกจราคาของบริษัท IT Outsource หลายๆ แห่ง ควบคู่กับหลักการพิจารณาอื่นๆ เพื่อหาบริษัทที่ตอบโจทย์ มีความคุ้มค่า และเหมาะสมกับงบประมาณขององค์กรมากที่สุด
 

 

4. ความน่าเชื่อถือ

จัดซื้อควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัท IT Outsource ว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ มีประวัติการให้บริการที่ดีหรือไม่ มีลูกค้ารายอื่นใช้บริการอยู่หรือไม่ หรือมีการรีวิวผลงานในโซเชียลเป็นอย่างไรบ้าง หากบริษัท IT Outsource มีความน่าเชื่อถือและมีผลงานที่ดี ก็จะช่วยให้องค์กรมั่นใจในคุณภาพของบริการมากยิ่งขึ้น
 

5. การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายของบริษัท IT Outsource มีความสำคัญต่อการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยควรพิจารณาว่าบริษัท IT Outsource มีบริการหลังการขายที่ครอบคลุมในเนื้องานที่ใช้บริการหรือไม่ มีทีมงานที่พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างทันท่วงทีหรือไม่ สามารถดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือมีช่วงเวลาการบริการเป็นอย่างไร

นอกจากนี้ จัดซื้อยังสามารถพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม เช่น ระยะเวลาในการทำงาน สถานที่ให้บริการ ช่องทางการติดต่อ ซึ่งโดยรวมแล้ว การพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนเลือกใช้ IT Outsource จะช่วยให้องค์กรได้บริษัท IT Outsource ที่ดีและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านไอทีภายในองค์กร

 

เทคนิคเพิ่มเติม

นอกจากเทคนิค 5 ข้อข้างต้นที่จัดซื้อจะใช้พิจารณาเมื่อเลือก IT Outsource แล้ว ยังมีเทคนิคเพิ่มเติมที่ควรพิจารณา ดังนี้

  • ความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ควรพิจารณาว่าบริการ IT Outsource ของบริษัทใดที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรมากที่สุด
  • ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน ควรพิจารณาว่าบริษัท IT Outsource สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจขององค์กรได้อย่างยืดหยุ่นหรือไม่
  • การตอบสนองต่อความต้องการขององค์กร โดยควรพิจารณาว่าบริษัท IT Outsource สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังขององค์กรได้อย่างทันท่วงทีหรือไม่
  • ศึกษาข้อมูลของบริษัท IT Outsource อย่างรอบคอบ จัดซื้อควรศึกษาข้อมูลของบริษัท IT Outsource ต่างๆ อย่างรอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทีมงาน ข้อมูลบริการ ข้อมูลราคา เป็นต้น เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบและเลือกบริษัทที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
  • นัดหมายเจรจากับบริษัท IT Outsource จัดซื้อควรนัดหมายเจรจากับบริษัท IT Outsource เพื่อพูดคุยรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม เช่น ความต้องการและข้อเสนอแนะขององค์กร เงื่อนไขการบริการ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกับความต้องการขององค์กร
  • ทดลองใช้บริการ หากองค์กรมีงบประมาณเพียงพอ จัดซื้ออาจพิจารณาทดลองใช้บริการของบริษัท IT Outsource เพื่อดูความเหมาะสมและประสิทธิภาพของบริการก่อนตัดสินใจใช้บริการในระยะยาว

จัดซื้อควรตระหนักว่า IT Outsource เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ IT ภายในองค์กร หากจัดซื้อไม่ดำเนินการอย่างรอบคอบ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับการพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้บริการ IT Outsource หรือ บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และไอที ที่ตรงกับความต้องการและคุ้มค่ากับการลงทุน…มีปัญหาไอทีอะไรให้ช่วยไหม “ทักได้นะ”

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th