Tag Archives: ส่งมอบอาหารกลางวัน

เรื่อง การพ้นสภาพพนักงาน

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายบัญชา แจ่มใจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลซัพพอร์ต ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดี “โครงการทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง”

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR โครงการทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 9) ให้แก่ชุมชนสุขสันต์ 2

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด (บริษัทในเครือธรรมนิติ) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ