Tag Archives: DiTC

เรื่อง การพ้นสภาพพนักงาน

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายบัญชา แจ่มใจ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอลซัพพอร์ต ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด จัดกิจกรรม CSR ร่วมทำความดี “โครงการทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง”

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR โครงการทำอาหารกลางวันเลี้ยงน้อง โรงเรียนบ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา