Tag Archives: Help desk

Help desk คืออะไร? ทำไมองค์กรควรเลือกใช้

ปัจจุบันหลายๆองค์กรมีระบบ Help desk เข้ามาช่วยในการดูแลธุรกิจและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง