ดีไอทีซี ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัท ดีไอทีซี จำกัด เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2555 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศธรรมนิติ หรือ Dharmniti IT Center ได้ขยายงานไปในรูปแบบการบริหารและบริการแบบครบวงจร (One-Stop Solution) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ให้เข้าถึงบริการด้านไอทีได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ภายใต้หลักคิดในการทำงานที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต เชื่อถือได้ ประกอบด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และการให้บริการจนเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

หลักการทำงาน

พิทักษ์และถนอมนามธรรมนิติ

เรายึดถือหลักการทำงานและวิถีแห่งธรรมนิติ ด้วยชื่อเสียงในการให้บริการด้านวิชาชีพมายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับในความซื่อสัตย์ความจริงใจ และความรอบรู้ในวิชาชีพที่สืบต่อกันมาจึงเป็นการกิจของเราที่จะต้องพิทักษ์และถนอมนามธรรมนิติให้สืบทอดตลอดไป

งานต้องมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจ

เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพจนเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้าเมื่อเรารับทำงานใดแล้ว หมายถึงเราได้ตกลงใจที่จะทำงานนั่นอย่างซื่อสัตย์เอาจริงเอาจังภายใต้ระบบบริหารควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

รายงานความคืบหน้าเสมอ

เราจะชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงขั้นตอน วิธีการทำงาน และรายงานให้ลูกค้าทราบถึงความคืบหน้าของงานอย่างใกล้ชิด เพราะความเข้าใจอันดีและความสนับสนุนจากลูกค้า เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

เรายึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตผลงานที่เป็นประโยชน์และให้บริการที่ซื่อตรงแก่ลูกค้า

ลูกค้าทุกคนคือบุคคลสำคัญ

เราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสำคัญ มิตรภาพและความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้า เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของเราตลอดมา

รักษาความลับอย่างเข้มงวด

การรักษาความลับเกี่ยวกับงานที่ลูกค้ามอบหมายให้เป็นจรรยาบรรณที่เรายึดถือเสมอมา

ผู้บริหาร

ดารารัตต์ พืชมงคล
ประธานกรรมการบริหาร

เสถียร ทันต์เจริญกิจ
รองประธานกรรมการบริหาร

ปนัดดา กาญจนดิษฐ์
กรรมการบริหาร

อัจฉริยะ คำพันยิ้ม
กรรมการบริหาร

อนุกูล สีดำ
กรรมการบริหาร

ข่าวสารและกิจกรรม