7 เรื่องสำคัญที่คุณควรทำความเข้าใจ Cryptocurrency อย่างละเอียดก่อนลงทุน

Cryptocurrency (คริปโทเคอร์เรนซี) เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงวงการการเงินอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การลงทุนใน Cryptocurrency เริ่มได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามการลงทุนใน Cryptocurrency เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและต้องระมัดระวังในการตัดสินใจ ดังนั้นการทำความเข้าใจ Cryptocurrency ก่อนลงทุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ และจะมีประเด็นไหนบ้าง ตามไปดูพร้อมๆ กัน

7 เรื่องสำคัญที่คุณควรทำความเข้าใจ Cryptocurrency ก่อนลงทุน

1. การเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain 

Blockchain เป็นเทคโนโลยีหลักที่รองรับ Cryptocurrency โดย Blockchain เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ และข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บน Blockchain นั้นสามารถตรวจสอบได้ว่าถูกต้องและเป็นจริง ดังนั้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของ Cryptocurrency และเป็นพื้นฐานสำคัญในการลงทุนใน Cryptocurrency

2. การเลือกและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Cryptocurrency ที่ต้องการลงทุน

เมื่อเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain แล้ว คุณต้องเลือก Cryptocurrency ที่ต้องการลงทุนอย่างระมัดระวัง ซึ่งต้องดูว่า Cryptocurrency ที่ต้องการลงทุนนั้นมีโอกาสในการเติบโตและมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบกับข้อมูลของทางราชการและกฎหมายด้วย เพื่อดูว่า Cryptocurrency นั้นถูกต้องและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเลือกลงทุนใน Cryptocurrency ที่ไม่ถูกต้อง 

3. การเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษา Cryptocurrency

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บรักษา Cryptocurrency จะช่วยให้คุณเข้าใจว่า Cryptocurrency ถูกเก็บไว้อย่างไร และอยู่ในระบบการเก็บรักษาแบบไหน เช่น การเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ (Wallet) หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย Cryptocurrency ที่เป็นผู้เก็บรักษาให้ รวมถึงการสร้างรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยและเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ

โดยการเก็บรักษา Cryptocurrency อย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำก่อนลงทุน เพราะหากไม่เก็บรักษาอย่างถูกต้อง อาจเสียเงินสูญเปล่าได้หากโดนโจรกรรมหรือสูญหายไปเนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค

4. การเรียนรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมและภาษี

การลงทุนใน Cryptocurrency อาจมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน หรือค่าธรรมเนียมการเก็บรักษา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน Cryptocurrency ที่คุณควรรู้ เช่น ภาษีรายได้ ภาษีเงินลงทุน และภาษีบริการอื่นๆ ที่อาจมีตามกฎหมายของแต่ละประเทศ 

5. การเรียนรู้เกี่ยวกับโจทย์ในการลงทุน

การลงทุนใน Cryptocurrency มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น ดังนั้นก่อนตัดสินใจลงสนามการลงทุนประเภทนี้คุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับโจทย์ในการลงทุนว่าคุณต้องการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวหรือระยะสั้น และในกรณีที่เกิดความเสี่ยงสูงก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกับความเสี่ยงนั้น เพราะ Cryptocurrency เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง อาจทำให้คุณสูญเสียเงินได้

6. การตรวจสอบความปลอดภัยของแพลตฟอร์มการซื้อขาย Cryptocurrency

การลงทุนใน Cryptocurrency อาจทำผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เป็นที่รู้จักอย่าง Coinbase หรือ Binance ซึ่งคุณต้องตรวจสอบความปลอดภัยของแพลตฟอร์มที่ใช้ซื้อขาย Cryptocurrency ก่อน และต้องมั่นใจว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ดีพอ เพื่อป้องกันปัญหาการถูกแฮ็กหรือการโจมตีระบบซึ่งอาจทำให้เงินของคุณถูกขโมยได้ และนอกจากนี้ในอันดับแรกของการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขายคือ ต้องเลือกที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อมั่นใจได้ว่าเมื่อมีปัญหาแพลตฟอร์มนั้นจะรับผิดชอบกับความเสียหาย และไม่ปิดตัวหนีหายไป

7. การเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

การลงทุนใน Cryptocurrency เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และอาจสูญเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนได้ ดังนั้นคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ต้องระมัดระวังในการเลือก Cryptocurrency ที่เหมาะสมสำหรับคุณ และต้องกำหนดกฎเกณฑ์และระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน

การลงทุนใน Cryptocurrency ต้องการความรู้และเข้าใจ Cryptocurrency อย่างละเอียดและรอบด้าน เพราะเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาด Cryptocurrency มีความผันผวนสูงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลทุกชนิดเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง และควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุนตามวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน

***บทความนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุน เป็นการทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น