ประโยชน์ 9 ข้อ เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

ใบกับกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ e-Tax Invoice

การนำระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt หรือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในประเทศไทยถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หลากหลายทั้งต่อภาคธุรกิจ ผู้เสียภาษี และรัฐบาล ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน ลดการใช้กระดาษ รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ แล้ว ยังเพิ่มมาตรฐาน ความเชื่อมั่น และสร้างความได้เปรียบสำหรับภาคธุรกิจในยุคดิจิทัล เพราะนั่นหมายถึงคุณมีความพร้อมแบบเรียลไทม์

 

ประโยชน์ของการใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

 

1. ช่วยในด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี

โดยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt จะช่วยให้ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านภาษี และปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินนั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องและทันเวลา ลดความเสี่ยงของความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
 

2. เพิ่มประสิทธิภาพในของส่วนงานด้านภาษี

โดยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ช่วยให้กระบวนการออกและจัดการใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินง่ายขึ้น ทำให้การป้อนข้อมูล การตรวจสอบ และการส่งข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ ช่วยลดข้อผิดพลาดและประหยัดเวลาสำหรับธุรกิจ
 
 

3. มีการรายงานด้านภาษีแบบเรียลไทม์

ช่วยให้สามารถรายงานยอดการขาย และข้อมูลด้านภาษีแบบเรียลไทม์ ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการรายงานและตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินที่แม่นยำยิ่งขึ้น
 

4. ลดการใช้กระดาษ

โดยระบบจะช่วยลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ เอื้อต่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการกำจัดกระดาษ ที่สำคัญคือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกระดาษ
 

5. ข้อมูลทางภาษีมีความถูกต้องแม่นยำ

โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลโดยอัตโนมัติ ลดข้อผิดพลาด และรับรองว่าใบกำกับสินค้าและใบเสร็จรับเงินมีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง
 
ประโยชน์ 9 ข้อ เมื่อคุณเปลี่ยนมาใช้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

6. ช่วยให้การตรวจสอบรวดเร็วขึ้นและลดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับงานภาษี

โดยหน่วยงานด้านภาษีสามารถดำเนินการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงบันทึกอิเล็กทรอนิกส์และรายละเอียดการทำธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว ลดเวลาการตรวจสอบเอกสารโดยบุคคล และในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดข้อมูลจากบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้แก้ปัญหา
 

7. มีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถใช้วิเคราะห์และประมวลผลต่อระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ทันที

ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามการขาย ระบุแนวโน้ม และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า
 

8. เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นได้

โดยระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชี แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และระบบธุรกิจอื่นๆ ช่วยให้การแลกเปลี่ยนและการรวมข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่น ลดการป้อนข้อมูลด้วยตัวบุคคล ที่อาจมีความผิดพลาด รวมทั้งยังลดเวลาการทำงานอีกด้วย
 

9. ระบบมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูง

เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน โดยกลไกการเข้ารหัสและการรับรองความถูกต้องทำให้มั่นใจได้ว่าความลับและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นต่างๆ นั้นจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัย
 
โดยรวมแล้ว การนำระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt  มาใช้ในองค์กรจะช่วยให้ธุรกิจมีการจัดการด้านภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ลดงานเอกสาร และปรับปรุงกระบวนการบริหารภาษีต่างๆ
 
 
ข้อมูลอ้างอิง กรมสรรพากร 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th