ทำธุรกิจให้ปัง ต้องใช้ Outsource ให้เป็น

เมื่อพูดถึงการจัดการระบบไอทีในองค์กร การใช้บริการ IT Outsource ดูจะเป็นอีกทางเลือกที่หลายแห่งเลือกใช้ และหลายๆ บริษัทก็มีอัตราการเติบโตของธุรกิจมากขึ้น เพราะได้คนทำงานที่มีความเป็นมืออาชีพมาช่วยให้การทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ธุรกิจก้าวหน้าไปได้ไกล 
ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการหาพนักงาน เพราะ Outsource สามารถจัดหาบุคลากรมาแทนได้ทันที ช่วยทำให้บริษัทโฟกัสเป้าหมายธุรกิจหลักได้โดยไม่ต้องกังวลถึงปัญหาที่จะตามมา
 

หลักในการพิจารณาเลือก Outsource

1. องค์กรที่เน้นบริหารงานเชิงรุกย่อมอยากได้คนทำงานที่มีความรู้ความสามารถและสามารถปรับตัวให้ทันกับยุคสมัยรวดเร็ว การจ้างเอ้าท์ซอร์สที่มีความรู้ความสามารถและมีการอัปเดตความรู้ความสามารถอยู่เสมอ จะทำให้บริษัทสามารถมุ่งเป้าได้ชัดเจน ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการพัฒนาคนทำงาน
2. เมื่อข้อมูลภายในองค์กรเป็นเรื่องสำคัญเอ้าท์ซอร์สที่เลือกต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถเก็บความลับ ข้อมูลของบริษัทได้อย่างดี และมีประกันการทำงานหากเกิดความเสียหายของข้อมูล ระบบ หรือมีการรั่วไหลของข้อมูลภายใน
3. เปรียบเทียบราคาค่าจ้างเอ้าท์ซอร์สกับการจ้างพนักงานประจำ โดยเทียบทั้งราคาค่าจ้าง และปัจจัยอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถต่อจำนวนเครื่องที่ดูแล เพื่อประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้าน 
4. พิจารณาความจำเป็นและส่วนงานที่ต้องทำ เพราะบางครั้งองค์กรไม่สามารถทำงานทั้งหมดได้เอง การจ้างเอ้าท์ซอร์สจึงจำเป็นสำหรับองค์กรนั้นๆ
 

ขั้นตอนในการเลือก Outsource

1. เลือกบริษัทเอ้าท์ซอร์สที่มีความรู้ความชำนาญมากพอและมีความคิดในการวางแผนการทำงานที่ดี ที่จะมาช่วยพัฒนาธุรกิจ
2. เลือกพิจารณาราคาในการจ้างเอ้าท์ซอร์สเปรียบเทียบหลายๆ บริษัท โดยควรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณภาพของงานที่ว่าจ้าง และไม่ควรมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมจากทางที่บริษัทได้ตกลงราคากันไว้
3. เลือกเอ้าท์ซอร์สที่มีวิธีการกำหนดโครงสร้างและกลยุทธ์ของการทำงานเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด รวมทั้งมีมาตรฐานการตรวจสอบการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT General Control) ที่ทำให้มีความปลอดภัยและบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ
4. เลือกเอ้าท์ซอร์สที่มีความกระตือรือร้นและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ร่วมงาน จะช่วยทำให้การพูดคุยในการทำงานง่ายขึ้น และหากทีมงานมีการให้คำปรึกษาทั้งก่อนเริ่มใช้บริการและระหว่างใช้บริการ พร้อมช่วยวางแผนงานทั้งปีจะช่วยให้เห็นภาพรวมของระบบงานและคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น
5. สามารถดูแลและแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง online หรือบริการถึงหน้างาน โดยผ่าน Application เพื่อแจ้งเคสปัญหา และติดตามปัญหาได้อย่างรวดเร็ว โดยมี SLA ทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการให้บริการอย่างครบถ้วนทันเวลา
 
การเลือกเอ้าท์ซอร์สเข้ามาช่วยธุรกิจภายในบริษัท ควรพิจารณาอย่างเคร่งครัดเพราะหากเลือกได้ไม่ดี อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้ ขณะเดียวกันหากเลือกผู้ให้บริการที่ดีมีคุณภาพก็ย่อมส่งผลให้งานหรือธุรกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่น และเจ้าของกิจการเองไม่ต้องเสียเวลากับปัญหาติดขัดอันเกิดจากระบบไอทีอีกต่อไป
 
เรียบเรียงโดย 
อัจฉริยะ คำพันยิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
 

ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สมัครใช้บริการวันนี้ เริ่มต้นเพียงเดือนละ 7,500 บาท* พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10% สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-555-0999
LINE : @ditc หรือ https://page.line.me/ditc
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ditc.co.th
บริการ IT outsource

อัจฉริยะ คำพันยิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี