IT Preventive Maintenance บริการ ดูแลคอมพิวเตอร์ ที่มากกว่า IT Maintenance ทั่วไป

IT Support Outsource, ไอที, IT Outsource

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ แบบ IT Preventive Maintenance ที่ให้คุณได้มากกว่า IT Maintenance ทั่วไปอย่างไร

ในยุคที่ทุกธุรกิจต้องรัดเข็มขัด และหลายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับงานส่วนไอทีนั้นหันมาใช้บริการ บริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หรือ IT MA เพื่อลดต้นทุนการจ้างงานหรือการซ่อมแซมอุปกรณ์ พร้อมป้องกันและแก้ปัญหาอย่างครอบคลุม

และคุณรู้ไหมว่า? ความคุ้มค่าที่มีมากกว่าซึ่งแฝงอยู่ในบริการบริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หรือ IT MA นั้น คือบริการแบบ Preventive Maintenance หรือ การดูแลบำรุงรักษาแบบป้องกันก่อนที่ระบบไอทีจะเกิดปัญหา

ก่อนเข้ารายละเอียดของ Preventive Maintenance เราขอพาคุณย้อนไปทำความรู้จักบริการ IT MA ซึ่งเป็นทางเลือกสำคัญในการดูแลจัดการระบบไอทีที่องค์กรยุคใหม่เลือกใช้

IT MA (Maintenance Service Agreement) คืออะไร

IT MA บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ เป็นบริการดูแล รักษา และแก้ไขงานด้านไอทีทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์เครือข่าย รวมถึงระบบโปรแกรมต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติและรองรับความต้องการใช้งานได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้ IT MA ยังรวมถึงการบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และวางแผนจัดการงานด้านไอทีเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรด้วย โดย IT MA มีบริการแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

  • Preventive Maintenance การดูแลบำรุงรักษาเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดความเสียหายหรือใช้งานไม่ได้
  • Corrective Maintenance การดูแลบำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่งหรือโปรแกรมเกิดความขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้

ต่อไปนี้เราจะเน้นไปที่บริการ IT MA แบบ Preventive Maintenance ซึ่งมีรายละเอียดการให้บริการอย่างไร มีประโยชน์และความคุ้มค่าที่มีมากกว่าอย่างไรหากองค์กรจะหันมาใช้บริการนี้เพิ่มมากขึ้น

Preventive Maintenance บริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ที่ให้มากกว่าการแก้ไขปัญหา

เมื่อการ “ป้องกัน ดีกว่า แก้ไข” Preventive Maintenance หนึ่งในบริการของ IT MA ( บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ) จึงถือว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการป้องกันและปิดโอกาสการเกิดปัญหาความขัดข้องในงานด้านไอที

Preventive Maintenance ประกอบไปด้วยการดูแลป้องกันในด้านต่างๆ คือ

  • การคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นพร้อมปิดโอกาสความเสียหายด้านไอทีที่จะตามมา
  • การตรวจสอบส่วนที่จำเป็นที่ต้องมีการดูแลให้ใช้งานได้ปกติ
  • การแก้ไขสัญญาณเตือนปัญหาก่อนเกิดขึ้นและสร้างความเสียหายบานปลายทั้งด้านต้นทุน อุปกรณ์ และโอกาส
  • ป้องกันที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ปัญหาต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นไม่ให้มีโอกาสที่จะเกิดซ้ำได้อีก

โดยไอทีจะดำเนินงานอย่างครอบคลุม เช่น ตรวจสอบ และ back up ข้อมูล, Update driver, ตรวจสอบระบบปฏิบัติการรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ ให้ทำงานได้เป็นปกติ, การตรวจสอบและต่ออายุ license โปรแกรม, การตรวจสอบติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงการดูแลทำความสะอาดอุปกรณ์ให้น่าใช้เหมือนใหม่อยู่เสมอ

DITC ดีไอทีซี IT Support Outsource ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลระบบไอที IT Outsource

ประโยชน์ของ Preventive Maintenance บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

  • ประหยัดงบด้านไอที เพราะเมื่อมีการป้องกันก่อนเกิดปัญหาจะช่วยยืดระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ได้นานขึ้น
  • งานเดินได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดเพราะอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ไอทีเสีย
  • หมดปัญหาระบบไอทีที่อาจกระทบต่อการทำงานในภาพรวมและผลประโยชน์ลูกค้า
  • องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือและป้องกันปัญหาด้านไอทีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีขึ้น

 

เพราะงานด้านไอทีต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญคอยดูแล ป้องกัน และแก้ไข ดังนั้นการเลือกใช้ IT MA ( บริการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ) ที่มีบริการ Preventive Maintenance จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจอุ่นใจและมั่นใจมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจโดยไม่ต้องกังวลเรื่องงานไอทีอีกต่อไป เปลี่ยนจากรอให้พังค่อยแก้ไข เป็นยังไม่พังก็ป้องกันได้ก่อนสายเกินแก้

บริการ IT outsource

อัจฉริยะ คำพันยิ้ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี