สรุปวิธีใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ฉบับเข้าใจง่ายใน 10 นาที

e-Tax Invoice

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ใช้งานแทนใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินกระดาษ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความสะดวกในการออกเอกสารทางการค้า โดยในบทความนี้ DiTC ได้สรุปวิธีใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อให้เห็นภาพรวมและเข้าใจได้ง่ายขึ้น

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

 

คุณสมบัติของธุรกิจขนาดเล็กที่สามารถใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้

 • มีรายได้ประเมินแล้วไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี นับตั้งแต่ปีภาษี 2558 เป็นต้นมา
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • มีระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้

 

ทำไมธุรกิจขนาดเล็กจึงควรใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt?

การจัดการภาษีเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากและเสียเวลาให้กับผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เนื่องจากการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารทางภาษีแบบกระดาษอาจก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น

 • ต้นทุนในการพิมพ์และขนส่งเอกสาร
 • เสียเวลาในการรวบรวมและจัดเก็บเอกสาร
 • เสี่ยงต่อการสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดเก็บและส่งมอบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้ใบกำกับภาษีและใบรับแบบกระดาษ ระบบนี้ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถออกและส่งมอบเอกสารทางภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร

 

ขั้นตอนการใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

1. เตรียมความพร้อม

ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

 • ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate) จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่กรมสรรพากรรับรอง
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมลงทะเบียนและลงลายมือชื่อดิจิทัล (Ultimate Sign & Viewer) เพื่อใช้ในการขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์และลงลายมือชื่อดิจิทัล
 • ติดตั้งโปรแกรมจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์มีให้เลือกหลายโปรแกรม ผู้ประกอบการสามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับธุรกิจของตน

 

2. จัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

ผู้ประกอบการสามารถจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้จากโปรแกรมจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็น เช่น ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่ผู้ซื้อ รายการสินค้าหรือบริการ จำนวนเงิน เป็นต้น

 

3. ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

หลังจากจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องลงลายมือชื่อดิจิทัลเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยจะใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ขอไว้ก่อนหน้านี้

 

4. นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)

ผู้ประกอบการสามารถนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt โดยลงทะเบียนและขอรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบ

 

5. ตรวจสอบสถานะการนำส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบสถานะการนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้จากระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการเริ่มต้นใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 • สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ควรศึกษาคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 • นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรวางแผนและเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบ โดยพิจารณาถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อมูลสินค้าหรือบริการ ข้อมูลคู่ค้า และข้อมูลทางการเงิน

 

ประโยชน์ของการใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

การใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีประโยชน์มากมายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดังนี้

 • ช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บและขนส่งเอกสาร
 • สะดวกและรวดเร็วในการออกและส่งมอบเอกสาร
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญหายหรือเสียหายของเอกสาร
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจ

 

ข้อดีของการใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มีข้อดีมากมายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดังนี้

 • สะดวกและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียเวลาในการพิมพ์และจัดส่งเอกสาร
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์และจัดส่งเอกสาร
 • ลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์จะถูกเก็บรักษาไว้ในระบบของกรมสรรพากร ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเรียกดูข้อมูลได้ตลอดเวลา

 

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบที่มีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างมาก โดยช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประกอบการที่สนใจใช้งานระบบดังกล่าวสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th