9 เหตุผลทำไมธุรกิจยุคใหม่ควรเริ่มใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ตั้งแต่วันนี้

eTax-Invoice-eReceipt

e-Tax Invoice & e-Receipt เป็นระบบ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการออก ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์แทนใบกำกับภาษี แบบกระดาษ โดยระบบนี้มีข้อดีมากมาย และบทความนี้ ดีไอทีซี มี 9 เหตุผลที่ธุรกิจยุคใหม่ควรเริ่มใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ตั้งแต่วันนี้ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ตามไปดูกันเลย

 

สรุปประเด็นเนื้อหา

9 เหตุผลทำไมธุรกิจควรใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

9 เหตุผลทำไมธุรกิจควรใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt

 

1. ช่วยลดต้นทุน

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ช่วยลดต้นทุนในการออกใบกำกับภาษีได้หลายส่วน เช่น ต้นทุนกระดาษ ต้นทุนค่าพิมพ์ ต้นทุนค่าจัดส่ง ต้นทุนค่าจัดเก็บ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนเหล่านี้ได้สูงสุดถึง 90% 

2. เพิ่มความสะดวก

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินได้ทันทีทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและประหยัดเวลาได้อย่างมาก

 

3. เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพการทำงาน

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ลูกค้าสามารถตรวจสอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีหลังจากได้รับใบกำกับภาษี

 

4. ลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัย

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากมีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ทำให้ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับใบกำกับภาษีแบบกระดาษ แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงที่ใบกำกับภาษีสูญหาย ถูกปลอมแปลง หรือแก้ไขข้อมูล

 

5. สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล

ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt มากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ธุรกิจที่เลือกใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt จึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจก้าวสู่ยุคดิจิทัล

 

6. เป็นหลักฐานทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานทางภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถใช้อ้างอิงในการยื่นภาษีได้อย่างถูกต้อง ทำให้ฝ่ายบัญชีขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบนี้สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก และจบงานได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องกังวลเรื่องเอกสารสูญหาย

 

7. สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีได้

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt สามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชีได้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ลงในระบบบัญชีได้อย่างสะดวก

 

8. ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน

ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการออกใบกำกับภาษี ผู้ประกอบการสามารถลดภาระงานด้านการออกใบกำกับภาษีลงได้

 

9. เพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

การใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสของธุรกิจ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าและคู่ค้า ขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีของธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยและน่าเชื่อถือ

 

สำหรับธุรกิจที่ยังไม่พร้อมใช้ระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ด้วยตัวเอง สามารถใช้บริการจากบริษัทรับทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะให้บริการตั้งแต่การจัดทำเอกสาร การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์ (เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอิเล็กทรอนิกส์) และการออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยค้นหาบริษัทรับทำ e-Tax Invoice & e-Receipt ได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร https://etax.rd.go.th/

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th