ทำความรู้จัก ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับอิเล็กทรอนิกส์

ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันทุกๆ ด้าน การจัดการธุรกรรมทางการเงินและเอกสารสำคัญต่างๆ  ต้องปรับตัวให้ทันสมัย และคำตอบของการทำธุรกรรมทางการเงินในยุคนี้คือ ‘ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์‘ และ ‘ใบรับอิเล็กทรอนิกส์‘ ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แต่ยังลดภาระทางการเงินและการใช้กระดาษ ในบทความนี้มาทำความรู้จักเครื่องมือนี้และเรียนรู้ว่าสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร

สรุปประเด็นเนื้อหา

 

e-Tax Invoice หรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?

ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร รวมถึงใบเพิ่มหนี้ตามมาตรา 86/9 และใบลดหนี้ตามมาตรา 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) หรือได้มีการประทับรับรองเวลา (Time Stamp) ด้วยระบบ e-Tax Invoice by Email

 

 

e-Receipt หรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร?

ใบรับหรือใบเสร็จรับเงิน ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ได้มีการจัดทำข้อความขึ้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) ด้วยวิธีการที่กรมสรรพากรกำหนด

 

 

ทำไมต้องจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์?

 • รองรับการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร
 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและการบริหารจัดการของภาครัฐและภาคเอกชน
 • ลดการใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
 • เพิ่มความมั่นใจ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

 

 

ประโยชน์ของการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

 • ลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการดำเนินงาน
 • ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร
 • สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลต่อในระบบสารสนเทศภายในองค์กรได้ทันที
 • ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร
 • สะดวกและลดระยะเวลาในการค้นหาเอกสาร
 • ระบบจัดทำมีมาตรการรักษาความปลอดภัยสูง เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
 • มีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถใช้วิเคราะห์ ติดตามการขาย พฤติกรรมและความชอบของลูกค้าได้

ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์มากมายทั้งต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพากร

อ้างอิงข้อมูล

 • คู่มือ OVERVIEW ของกรมสรรพากร ฉบับลงวันที่ 3 ก.ย.2562
 • กรมสรรพากร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ในเครือ บริษัท ธรรมนิติ จํากัด (มหาชน)

ผู้ให้บริการด้านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt อย่างครบวงจร
โทรศัพท์ : 0 2555 0999
LINE : @ditc หรือคลิก https://lin.ee/gztVQxB 
Inbox FB : https://m.me/dharmnitiditc
Website :  www.ditc.co.th